Text

Finansiering 

Text

Vårt samarbeide med SG finans gjør at alle våre produkter kan leases.

 • Det er mange fordeler ved å velge leasing;
 • Inntil 100 % finansiering
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
 • De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede
  avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring da leien utgiftsføres i sin helhet
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
 • Vanligvis tas kun sikkerhet i utstyret. Leasing binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
 • Fleksibel finansieringsform. Leiene kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved
  sesongsvingninger
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr
 • Finansiell spredning
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Image
Text
Image
Text

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 14 B
1368 Stabekk

 

Image
Text
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon